Defensa i advocacia

La qüestió catorze de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT Euro HIV EDAT Self-evaluation Grids es centra específicament en els aspectes socials, polítics i legals que poden afectar el treball del CBVCT.

El CBVCT pot advocar no només per uns serveis de test del VIH de baix llindar (accessibles) i basats en la comunitat, sinó també per temes que afectin els HSH com a població clau. Aquests aspectes poden tenir un cert impacte en l’efectivitat potencial del CBVCT, per exemple, l’estigma i la discriminació contra les persones que viuen amb el VIH, la discriminació basada en la sexualitat, la marginalització de grups en desavantatge social, la criminalització de la transmissió del VIH, etc.

Obtenir algunes idees de diferents llocs de control a Europa en el nostre vídeo del taller a Ljubljana:

Inclouen subtítols en rus / Включая российские субтитры

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Llistat de defensors i advocats
Descripció

Descripció

Llistat que conté els individus i organitzacions que poden tractar sobre els temes i preocupacions del CBVCT en general, i sobre els serveis específics del CBVCT en particular.

 

Orientació

Orientació

La defensa i advocacia es basa sobretot en la comunicació personal entre els individus. Un llistat de potencials advocats o defensors és essencial per a que es pugui progressar en els temes d’advocacia.

Els equips de CBVCT poden crear un llistat de potencials advocats/defensors fent pluja ‘idees sobre els noms de persones i organitzacions que poden exercir certa influència en política, en els prenedors de decisions, els finançadors i d’altres actors rellevants. El llistat pot ser un dels productes d’una anàlisis exhaustiva sobre les parts interessades.

La seva influència es pot basar en:

 • L’experiència tècnica (per exemple, científics investigadors, acadèmics, especialistes)
 • Influència política (per exemple, activistes, polítics)
 • Perfil públic (per exemple, personatges mediàtics, celebritats locals)
 • Testimonis personals (per exemple, clients, persones que viuen amb el VIH que volen utilitzar la seva història personal per advocacia)

Per tal de no limitar la selecció, és pot elaborar un llistat inicial sense considerar cap objectiu particular o tema d’advocacia concret.

No és necessari preguntar a ningú del llistat sobre la seva predisposició per actuar com a advocats/defensors fins que un tema concret es presenti que el CBVCT i es vulgui entomar de manera estratègica.

 

Adaptació

Adaptació

Un llistat d’advocats/defensors potencials pot servir com a recurs per a campanyes específiques d’advocacia. Més noms poden ser afegits segons apareguin col·laboradors potencials. És útil revisar i adaptar regularment el llistat com a part dels processos de planificació estratègica.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les eines de millora estructurada de la qualitat (per exemple QIP i Succeed) inclouen qüestions relatives a les parts interessades i actors rellevants en l’àmbit del VIH. L’eina PQD (Participatory Quality Development) inclou els Influential Circles, una anàlisi d’aquests actors que pot servir per a identificar i revisar la posició i el rol que tenen, incloent el seu potencial per actuar com a advocats o defensors de la causa del VIH i/o els HSH. L’ús d’una eina structurada pot fer més fàcil de reflexionar sobre el potencial dels advocats/defensors i revisar-ne el llistat. Vegeu www.quality-action.eu per a més informació sobre aquestes eines.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Temes prioritaris per la defensa i advocacia
Descripció

Descripció

Els temes prioritaris per advocacia són aquells aspectes o problemes que poden actuar com a catalítics per a un canvi desitjat en el cas que siguin tractats i resolts.

 

Orientació

Orientació

La prioritat d’un tema subjecte a advocacia està determinada en primer lloc per les necessitats i demandes de les poblacions clau, especialment aquelles que resulten en barreres d’accés al test per aquells en risc. En el cas dels HSH (i d’altres poblacions vulnerables i en situació desavantatjosa), solen ser temes relatius a l’estigma, la discriminació i la marginalització. Les barreres per accedir al test poden ser el resultat d’una manca de drets legals, polítiques públiques discriminatòries o pràctiques excloents així com actituds socials, culturals i religioses de la societat en el seu conjunt.

L’advocacia també pot ser utilitzada per a reduir el nivell de burocràcia, fonamentar la confiança i la independència a partir de la influència de certs actors rellevants al llarg del temps, i així augmentar l’apropiació i la participació de la població local.

El resultat de l’advocacia pot tocar temes molt amplis (per exemple, drets humans, homofòbia) o específics (per exemple, serveis de salut acollidors pels HSH).

Els algoritmes de priorització poden servir per a seleccionar els temes que tindran una finluència més gran respecte a l’efectivitat del servei de CBVCT.

Download prioritising algorithm tool

 

Adaptació

Adaptació

L’adaptació del llistat de temes d’advocacia prioritaris segons les circumstàncies locals, significa seleccionar el tema adequat en el moment oportú. Els factors per a que l’advocacia tingui èxit són:

 • Motivació dels afectats
 • Moment en què l’advocacia pot fer possible el canvi, per exemple, segons els cicles de finançament, les noves polítiques, quan es desenvolupen els nous plans o accions estratègiques, en el moment de reestructuració del sistema de salut
 • Suport potencial dels polítics i els prenedors de decisions, per exemple ministres que acaben de ser designats, buròcrates seniors, personal senior, polítics
 • L’atenció pública (per exemple durant els esdeveniments GLBTIQ, canvis legislatius, eleccions)

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Quan els actors rellevants en l’àmbit del VIH utilitzen les eines estructurades de millora de la qualitat (vegeu www.quality-action.eu), sovint identifiquen àrees de potencial millora que estan fora de la influència directa de l’organització o del projecte ja que depenen de les polítiques, regulacions, actituds socials i d’altres factors externs.

El fet que aquests temes surtin a la llum a partir de processos de reflexió és, en certa , indicatiu de la seva rellevància i del potencial que tenen com a temes prioritaris d’advocacia.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Estratègies de defensa i advocacia
Descripció

Descripció

Les estratègies per l’advocacia són mètodes i canals que el CBVCT utilitza per influir en la política i en la presa de decisions.

 

Orientació

Orientació

Qualsevol mitjà i xarxa social pot ser utilitzat per cridar l’atenció i donar informació de base sobre un tema d’advocacia.

Podeu utilitzar els èxits ben documentats del vostre o d’altres CBVCT per recolzar l’activitat d’advocacia, per exemple, dades mostrant les altes taxes de detecció de les infeccions del VIH o la derivació eficaç al sistema d’atenció del VIH gràcies al vostre projecte. Aquestes dues variables són punts clau per a convèncer els responsables de la presa de decisions de Salut Pública, ja que es troben en el nucli de l’atenció contínua del VIH.

D’altres estratègies per a representar la comunitat, participar en les polítiques de presa/canvi de decisions, i assolir un millor accés als serveis són:

 • Demaneu la inclusió en comitès, grups d’assessorament i consulta
 • Establiu relacions professionals amb els polítics i els responsables de la presa de decisions
 • Recluteu com a aliats a personalitats que tinguin influència política i siguin responsables de la presa de decisions

El manual ILGA sobre drets i advocacia dels LGBT és un recurs útil en aquesta àrea: www.eidhr.eu/files/dmfile/advocacy_manual_www1.pdf

 

Adaptació

Adaptació

Les estratègies d’advocacia poden ser més efectives sobre la influència que exerceixen els sistemes locals de salut, estructures burocràtiques i polítiques. Les normes socials i culturals, així com les “regles no escrites” sobre com engatjar els polítics i els responsables de prendre les decisions també juguen un paper important.

Els consells d’altres grups d’advocacia o èxits precedents ens poden informar sobre quina pot ser la millor opció estratègica segons cada tema particular.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

De la mateixa manera que les operacions del CBVCT, l’advocacia es pot millorar utilitzant processos autoreflexius, especialment amb la participació de les parts interessades. La planificació, implementació i avaluació de les campanyes d’advocacia utilitzant eines estructurades proporcionarà les millors opcions d’èxit.

Podeu trobar com a part de l’eina Participatory Quality Development tool (PQD, disponible a www.quality-action.eu), tot un ventall de mètodes participatius pel desenvolupament de la qualitat per avaluació de necessitats, planificació, implementació i avaluació, incloent-hi instruccions guiades.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Defensa i advocacia
Defensa i advocacia
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció