Millora de la qualitat

Quan els actors rellevants en l’àmbit del VIH utilitzen les eines estructurades de millora de la qualitat (vegeu www.qualityaction.eu), sovint identifiquen àrees de potencial millora que estan fora de la influència directa de l’organització o del projecte ja que depenen de les polítiques, regulacions, actituds socials i d’altres factors externs.

El fet que aquests temes surtin a la llum a partir de processos de reflexió és, en certa , indicatiu de la seva rellevància i del potencial que tenen com a temes prioritaris d’advocacia.