Adaptació

Les estratègies d’advocacia poden ser més efectives sobre la influència que exerceixen els sistemes locals de salut, estructures burocràtiques i polítiques. Les normes socials i culturals, així com les “regles no escrites” sobre com engatjar els polítics i els responsables de prendre les decisions també juguen un paper important.

Els consells d’altres grups d’advocacia o èxits precedents ens poden informar sobre quina pot ser la millor opció estratègica segons cada tema particular.