Descripció

Les estratègies per l’advocacia són mètodes i canals que el CBVCT utilitza per influir en la política i en la presa de decisions.