Orientació

Qualsevol mitjà i xarxa social pot ser utilitzat per cridar l’atenció i donar informació de base sobre un tema d’advocacia.

Podeu utilitzar els èxits ben documentats del vostre o d’altres CBVCT per recolzar l’activitat d’advocacia, per exemple, dades mostrant les altes taxes de detecció de les infeccions del VIH o la derivació eficaç al sistema d’atenció del VIH gràcies al vostre projecte. Aquestes dues variables són punts clau per a convèncer els responsables de la presa de decisions de Salut Pública, ja que es troben en el nucli de l’atenció contínua del VIH.

D’altres estratègies per a representar la comunitat, participar en les polítiques de presa/canvi de decisions, i assolir un millor accés als serveis són:

  • Demaneu la inclusió en comitès, grups d’assessorament i consulta
  • Establiu relacions professionals amb els polítics i els responsables de la presa de decisions
  • Recluteu com a aliats a personalitats que tinguin influència política i siguin responsables de la presa de decisions

El manual ILGA sobre drets i advocacia dels LGBT és un recurs útil en aquesta àrea: www.eidhr.eu/files/dmfile/advocacy_manual_www1.pdf