Millora de la qualitat

De la mateixa manera que les operacions del CBVCT, l’advocacia es pot millorar utilitzant processos autoreflexius, especialment amb la participació de les parts interessades. La planificació, implementació i avaluació de les campanyes d’advocacia utilitzant eines estructurades proporcionarà les millors opcions d’èxit.

Podeu trobar com a part de l’eina Participatory Quality Development tool (PQD, disponible a www.qualityaction.eu), tot un ventall de mètodes participatius pel desenvolupament de la qualitat per avaluació de necessitats, planificació, implementació i avaluació, incloent-hi instruccions guiades.