Llistats de comprovació, orientació, eines i plans d’acció

Cada tema del toolkit conté els elements següents:

  1. Descripció: defineix el tema i en quina extensió serà discutit.
  1. Llistats de comprovació (o checklist): serveix per a determinar el nivell de cobertura del tema específic. Utilitza les mateixes qüestions per assessorar cada tema. El llistat de comprovació està relacionat amb l’assessorament per a millorar aquest aspecte o tema concret. Permet també documentar les accions de millora que es decideixi dur a terme i el pla d’acció, al final de cada secció.

 

Indiqueu la resposta a cadascuna de les qüestions escollint el verd per SI, el groc per PARCIALMENT i el vermell per NO. Si creieu que la qüestió no és aplicable, podeu deixar-la en blanc, però recomanem que n’especifiqueu els motius.

Si escolliu el groc o el vermell, això indica que podeu millorar aquest aspecte. Com més a l’esquerra s’estigui en el llistat de comprovació, més urgents són les millores que cal aplicar.

Per a més informació, assessorament i eines per acurar les respostes, podeu consultar els enllaços següents.

Si decidiu les accions concretes que cal aplicar, especifiqueu-les en la darrera columna i cliqueu per transferir-les al pla d’acció.

Aquest seria l’aspecte que tindria un llistat de comprovació

Aspecte El CBVCT  disposa d’aquest aspecte?

 

Disposa de documents estàndard sobre guies, plans, polítiques, procediments, contractes o acords? Està adaptat a les condicions locals? Treballa tal i com estava previst? Acció
Aspecte  1 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

 

 

Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

Aspecte 2 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

 

 

Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

Aspecte 3 Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Descripció

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb Assessorament

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb  Adaptació

Cliqueu aquí per seleccionar verd/groc o vermell

 

Cliqueu aquí per enllaçar amb la Qualitat i millora

Especifiqueu l’acció o accions proposada/es aquí

 

 

Cliqueu aquí per traslladar-ho al Pla d’Acció

 

3. Orientació i eines: aquestes seccions apareixen només si cliqueu en els links dels llistats de comprovació. Hi trobareu informació detallada i assessorament per a cadascun dels aspects i exemples de pràctiques del CBVCT. Poden incloure els següents continguts:

  • Una explicació, incloent assentiments sobre punts de vistat contrastats o debats oberts
  • Indicacions proporcionades per experts particulars i enllaços amb documents de bones pràctiques
  • Indicacions per dur a terme una adaptació local, assenyalant allò essencial i allò que és adaptable, incloent exemples i, si és adient, opcions per reduir els costos
  • Plantilles en un format senzill que es poden adaptar per ser utilitzades en el vostre CBVCT
  • Recomanacions per millorar la qualitat dels mètodes i les eines adequades a cada tema

4. Pla d’acció: és una taula que sintetiza automàticament les accions que heu esmentat en la darrera columna del llistat de comprovació. Inclou aspectes de planificació per tal d’integrar-los fàcilment en el dia dia de la gestió operativa del CBVCT.

Podeu emplenar el pla d’acció i guardar-lo o imprimir-lo, o bé guardar-lo i imprimir-lo ara i acabar-lo d’emplenar més tard.

 

Aspecte Què es ferà? Qui ho ferà? Quan? Com es monitorarà?
(Transferit del llistat de comprovació)