L’ús del toolkit per la planificació

El toolkit inclou els components operatius essencials i els complementaris d’un CBVCT adreçat als HSH. Podeu utilitzar els llistats de comprovació com a guia per dur a terme la planificació operativa del vostre servei de CBVCT:

  1. Utilitzeu la columna “aspecte” com a llistat d’accions.
  2. Adreceu-vos a les columns següents i llisteu les tasques que cal completar, per exemple, trobar els esborranys de polítiques, estàndards, procediments, negociar contractes i acords, segons convingui
  3. Aneu a la columna següent per tal d’assegurar-vos que cada aspecte ha estat adaptat al vostre context local
  4. El·lidiu la columna “Treballa com estava previst?”, fins que el vostre CBVCT no hagi estat functional durant un període suficentment llarg, de manera que tingueu prou experiència i dades per emplenar-la
  5. Utilitzeu la columna ‘Acció’ per a monitorar el procés de planificació i omplir les mancances que hagueu fet esment

Les seccions de “Orientació i eines” per a cada tema fan referència a exemples, documents o plantilles que poden ser adaptats i utlitzats al vostre CBVCT.

Tingueu en compte que:

  • Podeu usar el toolkit tal com ho especifiquem, fins i tot després d’haver començat les activitats –pot passar que hagueu de començar a treballar sense una planificació suficient si esteu sota pressió per oferir el més aviat possible el servei. El toolkit us pot ajudar a consolidar tots els aspectes operatius del CBVCT en qualsevol moment del desenvolupament del servei
  • El toolkit és un guia orientada a la pràctica. No inclou la lògica programàtica que hi ha darrera la decisió d’establir un servei de CBVCT. Això hauria d’incloure els objectius finals i específics, indicadors per l’avaluació basats en les dades epidemiològiques i demogràfiques, l’anàlisi de situació i necessitats, així com referències a documents estratègics generals o plans d’acció nacionals, com els plans nacionals de control i prevenció del VIH, marcs politics o plans organitzatius respecte a l’atenció del VIH/Sida. Existeix un nombre considerable d’eines de planificació que poden servir de guia per establir un marc lògic pel vostre CBVCT, per exemple

 

Eines 1 a 3 del toolkit del CDC HIVTestingImplementationGuide_Final, disponible a http://www.cdc.gov/hiv/testing/nonclinical/

Mapeig dels recursos d’intervenció, disponible a www.interventionmapping.com

El SMART Criteria, ZiWi i Programme Logic methods en l’eina Participatory Quality Development (PQD) disponible a  www.qualityaction.eu.