L’ús del toolkit com a garantia de la qualitat

Els aspectes inclosos en el toolkit i els temes de cada llistat de comprovació configuren l’estàndard bàsic de funcionament dels CBVCT a Europa, d’acord amb les pràctiques més habituals i segons l’assessorament dels experts en aquest camp. Per tant, aquest toolkit pot ser utilitzat com una eina de garantia de la qualitat del vostre CBVCT.

Tingueu en compte que els estàndards de garantia de qualitat i les eines són aplicables a aspectes particulars de les activitats del CBVCT, com el control de la infecció, la gestió de les dades, la gestió de residus, etc. Aquests estàndards poden variar segons les regulacions locals que no estan incloses específicament en aquest document ni molt menys substitueix les obligaciones que se’n deriven, com a responsables que sou del vostre servei de CBVCT particular.

Si desitgeu utilitzar aquest toolkit com una eina de garantia de qualitat és molt important que inclogueu els aspectes “Entorn operatiu”, “Serveis del CBVCT” i “Aconsellament i derivació cap els serveis d’atenció” en l’assessorament inicial. Posteriorment, podeu afegir la resta d’aspectes per dur a terme una assessoria més global.

Aquest document no ha estat dissenyat per validar o proporcionar gradacions de qualitat, però les vostres respostes als llistats de comprovació indiquen si el vostre CBVCT té els prerequisits per proporcionar un servei de qualitat:

  • Si les respostes són verdes en la primera columna (“El vostre CBVCT té disponible ‘això’?”),i verd o groc en la segona (“Disposa de guia, pla, política, procediment, contracte o acord estàndard?”), és una indicació que el vostre CBVCT està en condicions de funcionar amb un nivell bàsic de qualitat
  • Si les respostes són verdes en les primeres dues columnes, i verd o groc en la tercera (“Està adaptat a les condicions locals?”), és una indicació que el vostre CBVCT disposa dels elements bàsics que configuren un servei de qualitat i té el potencial d’atènyer les seves poblacions clau i assolir els seus objectius
  • Una resposta vermella en la primera columna (“El vostre CBVCT té disponible ‘això’?”), indica que al CBVCT li manca un component essencial. Una resposta vermella en la segona (“Disposa de guia, pla, política, procediment, contracte o acord estàndard?”) o en la tercera (“Està adaptat a les condicions locals?”) columna indica que un component no està prou ben fonamentat i pot no respondre al context local i no funcionar de forma adequada

Al marge de les graelles especialitzades d’autoavaluació del Euro HIV EDAT, hi ha nombroses eines disponibles per garantir i millorar la qualitat del vostre CBVCT com a intervenció en el VIH. Podeu utilitzar l’eina Succeed per fer una autoavalució o l’eina QIP per una revisió externa que a més inclogui recomanacions específiques fetes per revisors experts. Podeu trobar ambdues eines, i trobar més informació adicional i recursos online a www.qualityaction.eu.

Per a més detalls, podeu consultar també ‘Quality improvement and innovation‘.