L’ús del toolkit per la millora de la qualitat

A més de llistar els components bàsics dels CBVCT per HSH operatius i assegurar-vos que estan tots presents, podeu utilitzar aquest toolkit pel desenvolupament ulterior del vostre servei o per a desenvolupar estratègies innovadores.

Mentre el control de la qualitat assegura l’assoliment dels estàndards essencials per poder assolir els vostres objectius, la millora de la qualitat permet augmentar la vostra capacitat d’assolir i excedir aquests estàndards i maximitzar les possibilitats d’atènyer les fites proposades. Les eines de millora de la qualitat estan pensades per afavorir la progressió independentment del punt de partida; el seu objectiu és establir la millora i la innovació continuada més enllà dels estàndards establers (que poden o no existir).

En els llistats de comprovació, la qüestió ‘Ha funcionat com s’esperava?’ i la resposta correspondent són els primers passos cap una millora estructurada de la qualitat. Podeu utilitzar la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT com a punt de partida per la millora de la qualitat. En les seccions ‘millora de la qualitat’, hi podreu trobar més referències d’eines per la millora de la qualitat particularment adequades per cada aspecte concret.

Les eines per la millora de la qualitat estan disponibles a www.qualityaction.eu. Estan basades en els principis de reflexió i participació. Això vol dir que promouen un entorn de treball segur i motivador que permet que una gran diversitat de persones involucrades en el CBVCT puguin participar, reflexionar sobre les seves activitats i desenvolupar idees noves i innovadores per millorar tots els aspectes de qualsevol projecte. La participació de la població clau és especialment important per augmentar l’abast i maximitzar l’accessibilitat al CBVCT.

La implicació de la població clau en la millora de la qualitat i la innovació pot ser particularment beneficiosa pels serveis adreçats als grups més desafavorits i, per tant, és especialment rellevant pels CBVCTS per HSH. Varis CBVCT Europeus adreçats a HSH han utilitzat ja les eines Succeed i PQD (Participatory Quality Development) i han documentat les seves experiències en forma d’estudis de casos. Podeu trobar aquests estudis en la base de dades www.qualityaction.eu.