Serveis CBVCT

Infraestructura

Els CBVCT per funcionar necessiten una mínima intraestructura. Això significa disposar d’uns espais i uns horaris mínims per operar de forma efectiva. Aquesta secció tracta dels principals requeriments pràctics que necessita un CBVCT per funcionar.

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Lloc i situació
Descripció

Descripció

Un servei de CBVCT aspira a ser fàcilment accessible als HSH. És per això que una selecció acurada del lloc on s’ubiqui i la situació pot millorar-ne els resultats.

 

Orientació

Orientació

Per a un checkpoint, per la seva naturalesa de CBVCT especialment dirigit, una de les claus més important pel seu èxit és que sigui físicament proper a les poblacions de més risc a les quals pretén accedir.

Hi ha dues estratègies que es poden dur a terme:

 1. La ‘estratègia sedentària’: els tests s’ofereixen al mateix emplaçament del CBVCT.
 2. Una ‘estratègia mòbil’:
  els tests s’ofereixen al mateix emplaçament del CBVCT.
  Una ‘estratègia mòbil’: els tests s’ofereixen en les instal·lacions de socis comunitaris, com centres per a de gais (clubs, saunes), en punts del mercat, perruqueries, farmàcies, etc. Les unitats mòbils (camionetes), ofereixen la flexibilitat de canviar la seva ubicació i poden ser utilitzades en els punts fixes de la comunitat quan no hi ha condicions adequades per dur a terme el test respecte a la confidencialitat, seguretat i higiene
  .

Extret del COBATEST: Guide to doing it better:

Els criteris essencials per la selecció de lloc i situació són:

 • A prop d’on es trobi la població/ns clau
 • En un entorn que permeti la confidencialitat
 • En una ubicació neutral
 • Que sigui acollidor
 • A prop del transport públic

 

Adaptació

Adaptació

Diferents ubicacions poden estar en línia amb els criteris que acabem d’esmentar segons les necessitats i les condicions de vida dels HSH locals.

Segons l’emplaçament, alguns criteris poden ser més importants que d’altres: si la població clau són homes obertament gai que utilitzen instal·lacions i saunes en una àrea concreta de la ciutat, la proximitat pot ser més important que buscar un lloc neutral i un entorn confidencial; si la població clau es troba en una situació socialment desavantatjosa i discriminada que fa que manifestar obertament la condició de gai sigui perillós, la prioritat pot ser establir-se en una ubicació neutral, amb un entorn confidencial i proper al transport públic.

Per exemple, el CBVCT de Barcelona es pot identificar fàcilment i està situat en l’àrea d’esbarjo nocturn de la comunitat gai de Barcelona (http://www.bcncheckpoint.com/bcn-checkpoint/?lang=en), mentre que el Athens Checkpoint (http://mycheckpoint.gr/?page_id=125) i Legebitra a Ljubljana (http://www.legebitra.si/ves-svoj-hiv-status/) estan en un lloc més cèntric però més neutral i amb una senyalització més genèrica o sense cap mena de senyalització distintiva.

Alguns CBVCT no utilitzen cap senyalització òbvia a part de, per exemple, un timbre neutre per l’entrada, per tal d’adequar-se a la natural preocupació que alguns clients poden tenir en entrar a un checkpoint. Totes aquestes opcions han de ser adoptades com una resposta a la població clau i és important revisar-les regularment d’acord amb els canvis d’actitud que s’observin.

Opcions per a reduir els costos:

 • Compartir locals amb organitzacions comunitàries existents, especialment si hi ha espais disponibles després de les hores de treball
 • Considerar les activitats de outreach mòbils enlloc dels checkpoint fixes

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Per a escollir una ubicació adequada, pot ajudar escoltar les opinions directes de la població clau sobre les seves necessitats i preferències, i que participin en la presa de la decisió.

L’eina Participatory Quality Development (PQD) ofereix metodologies per a consultar i implicar els HSH, encara que es disposi de poc temps i recursos.

Per accedir a aquesta eina i la corresponent guia, podeu accedir a www.quality-action.eu.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Espais i infraestructura
Descripció

Descripció

Un CBVCT operatiu requereix uns espais mínims separats per dur a terme el test i l’aconsellament de forma confidencial, i poder emplaçar mobles i l’equipament.

 

Orientació

Orientació

No hi ha una única manera d’establir un espai de CBVCT degut a la gran varietat d’espais i locals utilitzats pels CBVCT, des d’oficines encarades al públic fins l’ús temporal d’habitacles en centres comunitaris o de salut o fins i tot unitats mòbils en furgonetes i equips de outreach en locals de HSH.

Pot ser més pràctic fer una ullada a uns quants exemples de checkpoints i unitats mòbils operatives abans de fer qualsevol pla, i preguntar aleshores per ‘’opinió del personal i els treballadors.

Aquests són algunes dels exemples esmentats:

http://mycheckpoint.gr/?page_id=125
http://www.checkpointlx.com/
https://aidsfondet.dk/Få-hjælp/Få-en-hiv-test-i-Checkpoint

 

Adaptació

Adaptació

La manera com es disposi l’espai ha de garantir com a mínim que la recepció, la sala d’espera, test, aconsellament i les funcions administratives puguin ser dutes a terme en un ambient acollidor, confidencial i segur.

Hi ha algunes consideracions pràctiques que val la pena tenir en compte perquè influiran la manera d’adaptar l’espai i com organitzareu l’emmoblat i l’equip. Algunes d’aquestes consideracions depenen de les regulacions locals relatives a la seguretat i l’accés a persones discapacitades. D’altres han d’ésser adequades a les condicions de vida i la sensibilitat cultural de la vostra població clau així com del personal –assalariat o no.

Per exemple, la recepció i les sales d’espera poden precissar una revisió per verificar que s’adeqüen a les expectatives de confidencialitat. La música ambiental fora de l’espai de test o aconsellament i cert grau d’evident aïllament sonor a l’interior pot augmentar la privacitat i la sensació de confidencialitat. L’estilisme i la decoració també poden influir a l’hora de crear un espai acollidor i confortable pels clients.

Opcions per reduir els costos:

 • Adquiriu mobles usats
 • Impliqueu voluntaris de la communitat per a equipar i decorar els locals
 • Busqueu esponsorització per l’emmoblat, vehicles i l’equipament.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La Qüestió número dos de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT Self-evaluation Grids es centra en com un servei està organitzat i respon a la demanda de la població clau. Les aportacions directes del personal professional durant el període de planificació o quan es realitzin canvis poden ajudar a establir un espai que estigui d’acord amb les regulacions rellevants i adaptat als fluxes de treball. També pot contribuir significativament si es consulta als voluntaris i a la població clau sobre les seves necessitats i preferències, per tal de bastir un espai acollidor i comfortable.

L’eina Participatory Quality Development (PQD) ofereix mètodes per a consultar i involucrar els actors rellevants i parts interessades en l’àmbit del VIH o HSH, encara que es disposi de poc temps i recursos.

Per disposar d’aquesta eina i de la guia d’ús, accediu a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Horari d’obertura
Descripció

Descripció

Les hores d’obertura són els dies i l’horari durant els quals el CBVCT està obert per oferir el test i l’aconsellament.

 

Orientació

Orientació

Escollir l’horari adient de treball és un punt central per a que el CBVCT sigui exitós. Si l’horari s’adequa als períodes de més accessibilitat per part dels HSH, es maximitzen les possibilitats d’atènyer aquells que tenen més risc de contraure la infecció.

En alguns casos, un CBVCT fix amb un horari d’obertura estable pot no ser suficient per adaptar-se al comportament dels clients, i cal que sigui substituït per un altre horari o bé complementat amb unitats mòbils o activitats de outreach a llocs freqüentats per la població clau.

Exemple

Per a que sigui compatible amb els horaris habituals de la població, un CBVCT ha de:

 • Estar ubicat en àrees de fàcil accés.
 • Crear un entorn comfortable i amigable.
 • Oferir serveis mòbils i activitats de proximitat per atènyer aquells que no voldran (o no podran) accedir als centres CBVCT, o aquelles que feran el test simplement perquè se’ls ofereix l’oportunitat.
 • Proveïr serveis gratuïts o a preus molt baixos.
 • Escollir acuradament les hores d’obertura o oferir el test fora de les hores laborables (capvespres, cap de setmana).

Extret de COBATEST: Guide to doing it better

 

Adaptació

Adaptació

És essencial que les hores d’obertura s’adaptin als costums , condicions i necessitats locals i preferències de la població autòctona. En molts casos, això significa obrir fora de les hores habituals de treball, incloent capvespres i caps de setmana.

La gestió del personal i voluntaris pot ser conflictiva amb els horaris que millor s’adapten amb la població clau. És esperable que calgui fer alguns ajustaments a les hores d’obertura després de posar en marxa el CBVCT i durant el període inicial d’operativitat.

Pot ajudar a una millor adaptació dels horaris d’obertura si s’inclou aquest aspecte en els qüestionaris d’avaluació distribuïts als clients.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Per a maximitzar l’accés i el nombre de clients que utilitzaran el servei, cal consultar a la població clau, els professionals i els voluntaris sobre les hores d’obertura durant el període de planificació o quan es plantegin modificacions.

L’eina Participatory Quality Development (PQD) ofereix mètodes per a consultar i involucrar les parts interessades, fins i tot si es disposa de poc temps o recursos.

Per accedir a aquesta eina i la guia d’utilització, aneu a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Serveis CBVCT
Infraestructura
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció