Serveis CBVCT

Recursos materials

Els CBVCT necessiten subministrament de reactius i materials consumibles, des de kits de test fins a tríptics informatius. Aquesta secció tracta sobre l’obtenció d’aquests consumibles i la gestió de residus.

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Kits de test i d’altres consumibles
Descripció

Descripció

Els kits de test són dipositius mèdics d’un sol ús per a realitzar el test ràpid del VIH utilitzant fluid oral o mostres de sang. Pot incloure d’altres consumibles com llancetes i jocs de tubs de flebotomia per recollir mostres de sang per fer el test confirmatori al laboratori.

 

Orientació

Orientació

És aconsellable utilizar un sistema rutinari d’ordre, emmagatzematge, ús i disposició dels kits de test així com d’altres materials que es consumeixen regularment al CBVCT (consumibles), per exemple guans de làtex, etc.

Template: Formulari de control de Stock

 

Adaptació

Adaptació

El sistema de control de stock de consumibles està definit pels tipus de test i les dates de caducitat, els mecanismes de subministrament que utilitzeu i la disponiblitat d’emmagatzematge.

Opcions per reduir-ne els costos:

  • Feu comandes en bloc a través dels hospitals o d’altres serveis que ofereixin el test del VIH
  • Fer acords coporatius d’esponsorització amb els fabricants

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La qüestió set de la graella d’autoavaluació Euro HIV EDAT Self-evaluation Grids se centra específicament en la garantia de la qualitat del procés del test. La utilitat i l’acceptabilitat del kit utilizat així com el seu preu i el sistema de control del stock pot formar part dels processos regulars de millora de la qualitat.

En els formularis d’avaluació fornits als clients cal incloure qüestions sobre la satisfacció referent al kit utilitzat i els procediments que requereix el test. La facilitat d’ús del kit per part del personal pot ser un tema a tractar en les reunions d’equip o en les activitats més formals de millora de la qualitat.

Podeu utilitzar mètodes com el Rapid Assessement, Focus Group o Enquiries and Concerns Register en el toolkit PQD (Participatory Quality Development) per a recollir l’opinió dels usuaris del servei, o mètodes com el Guided Working Group per fer el mateix amb el personal i els voluntaris.

Per disposar d’aquestes eines i de la guia de com utilitzar-les, accediu a www.quality-action.eu.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Control de la infecció i gestió dels residus
Descripció

Descripció

El control de la infecció fa referència a la transmissió de les infeccions dins d’un centre d’atenció sanitària. Inclou la higiene general, rentat de les mans, neteja, desinfecció, esterilització i la gestió dels residus.

 

Orientació

Orientació

Cal tenir en compte els estàndards i percaucions de la OMS (http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/) quan es duen a terme procediments mèdics, com la presa de mostres de sang per fer el test de cara al conrol de la infecció i la higiene en general. No es tracta d’una tasca complexa, atès el fet que els kits són d’un sol ús, però així i tot cal prendre-s’ho ben seriosament i tot el personal ha de seguir els protocols de control de les infeccions.

Podeu resumir les accions necessàries en simples operacions que són fàcils de seguir, resaltant el rentat de les mans, els procediments de neteja, netejar amb freqüència, desinfectants i productes de neteja.

Plantilla: Pla de control d’infeccions

Cal manipular i gestionar dels objectes tallants utilitzats o els residus biològics resultants dels procediments mèdics, com l’obtenció de mostres de sang pel test, segons ho defineixen les regulacions locals. Podeu utilitzar empreses que es dediquen a la gestió de residus i proveeixen de contenidors especials, recollida d’objectes tallants i residus biològics d’acord amb la llei.

 

Adaptació

Adaptació

Les precaucions estàndard són essencials, però també poden existir regulacions locals específiques respecte el control de les infeccions i la neteja dels locals on es duu a terme el test del VIH.

Els procediments del CBVCT han de reflectir tota regulació local rellevant. Això inclou les activitats de proximitat i les unitats mòbils.

Opcions per a reduir els costos:

  • Compartir els sistemes de gestió de residus amb d’altres organitzacions associades, per exemple hospitals o clíniques.
  • Utilitzar tests que no requereixin procediments especialitzats de gestió dels residus.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

El llistat de precaucions estàndard bàsiques de la OMS disponibles a (http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/) pot ser utilitzat com a llistat de comprovació per garantir la qualitat del control de les infeccions i la gestió de residus, en el cas que ho inclogueu com a part de les activitats regulars de millora de la qualitat al CBVCT.

La qüestió set de la graella d’autoavalacuó del Euro HIV EDAT tracta específicament sobre la garantia de qualitat dels processos de testatge.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Condons
Descripció

Descripció

Els condons i els lubricants són elements essencials utilitzats pels HSH per tenir sexe segur. Els components per la venopunció segura inclouen les agulles, les xeringues, gases desinfectants, filtres d’aigua estèril i d’altres utensilis utilitzats pels usuaris de drogues per via parenteral. Elementes addicionals pel consum segur de drogues, com palletes per esnifar o pipes per fumar, depenen de les vies d’administració de drogues utilitzades pels vostres clients (per exemple, durant el chemsex).

 

Orientació

Orientació

La distribució gratuïta de condons i lubricants és una pràctica estàndard de qualsevol intervenció de prevenció del VIH basada en la comunitat i adreçada als HSH. L’oferta d’equip de venopunció estèril pels usuaris de drogues per via parenteral és un element central de l’estratègia de reducció de danys (complementada amb l’accés a la teràpia subsitutiva d’opioides).

Per tant, l’oferta de condons i lubricants gratuïts als clients del CBVCT és també una activitat essencial per promoure el sexe segur. Ja que rarament un CBVCT ofereix servei a una sola població clau, i també perquè els HSH poden ser usuaris de drogues per via parenteral (per exemple, en el context del chemsex, en què s’utilizen les drogues específicament per obtenir experiències sexuals), és important que considereu d’oferir equips de venopunció estèrils al CBVCT.

Per a una discussió exhaustiva sobre les intervenciós de prevenció adreçades als HSH, vegeu també:
http://ecdc.europa.eu/

Per una informació més exhaustiva sobre la reducció de riscos/danys per usuaris de drogues per via parenteral, vegeu també:
http://ecdc.europa.eu/

 

Adaptació

Adaptació

Les condicions locals on opera el CBVCT tindran una gran influència sobre el tipus de serveis que ofereixi. Això inclou el tipus de població (o poblacions) clau a les quals ofereix el servei, les seves preferències, les regulacions locals i l’accés als condons i d’altres utensilis i equipament. És important considerar quins serveis són essencials i factibles, i quins poden ser afegits ulteriorment.

Opcions per reduir els costos:

  • Feu comandes conjuntes amb d’altres proveïdors de serveis
  • Establiu acords d’esponsorització.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les eines Succeed i QIP inclouen seccions sobre la definició de la població clau i les intervencions de prevenció. L’eina PIQA es centra en la reducció de danys/riscos i es pot utilitzar per a garantir que els serveis de reducció de riscos per a usuaris de drogues per via parenteral assoleix els estàndards mínims de qualitat.

Podeu utilitzar les instruccions guiades pels mètodes esmentats, com el Rapid Assessment, Focus Group o Enquiries and Concerns Register en el toolkit PQD (Participatory Quality Development) per a recollir les opinions dels usuaris així com del personal i els voluntaris del CBVCT.

Per accedir a aquestes eines i la guia per utilitzar-les, podeu consultar a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Equip d'injecció estèril
Descripció

Descripció

Els condons i els lubricants són elements essencials utilitzats pels HSH per tenir sexe segur. Els components per la venopunció segura inclouen les agulles, les xeringues, gases desinfectants, filtres d’aigua estèril i d’altres utensilis utilitzats pels usuaris de drogues per via parenteral. Elementes addicionals pel consum segur de drogues, com palletes per esnifar o pipes per fumar, depenen de les vies d’administració de drogues utilitzades pels vostres clients (per exemple, durant el chemsex).

 

Orientació

Orientació

La distribució gratuïta de condons i lubricants és una pràctica estàndard de qualsevol intervenció de prevenció del VIH basada en la comunitat i adreçada als HSH. L’oferta d’equip de venopunció estèril pels usuaris de drogues per via parenteral és un element central de l’estratègia de reducció de danys (complementada amb l’accés a la teràpia subsitutiva d’opioides).

Per tant, l’oferta de condons i lubricants gratuïts als clients del CBVCT és també una activitat essencial per promoure el sexe segur. Ja que rarament un CBVCT ofereix servei a una sola població clau, i també perquè els HSH poden ser usuaris de drogues per via parenteral (per exemple, en el context del chemsex, en què s’utilizen les drogues específicament per obtenir experiències sexuals), és important que considereu d’oferir equips de venopunció estèrils al CBVCT.

Per a una discussió exhaustiva sobre les intervenciós de prevenció adreçades als HSH, vegeu també:
http://ecdc.europa.eu/

Per una informació més exhaustiva sobre la reducció de riscos/danys per usuaris de drogues per via parenteral, vegeu també:
http://ecdc.europa.eu/

 

Adaptació

Adaptació

Les condicions locals on opera el CBVCT tindran una gran influència sobre el tipus de serveis que ofereixi. Això inclou el tipus de població (o poblacions) clau a les quals ofereix el servei, les seves preferències, les regulacions locals i l’accés als condons i d’altres utensilis i equipament. És important considerar quins serveis són essencials i factibles, i quins poden ser afegits ulteriorment.

Opcions per reduir els costos:

  • Feu comandes conjuntes amb d’altres proveïdors de serveis
  • Establiu acords d’esponsorització.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

Les eines Succeed i QIP inclouen seccions sobre la definició de la població clau i les intervencions de prevenció. L’eina PIQA es centra en la reducció de danys/riscos i es pot utilitzar per a garantir que els serveis de reducció de riscos per a usuaris de drogues per via parenteral assoleix els estàndards mínims de qualitat.

Podeu utilitzar les instruccions guiades pels mètodes esmentats, com el Rapid Assessment, Focus Group o Enquiries and Concerns Register en el toolkit PQD (Participatory Quality Development) per a recollir les opinions dels usuaris així com del personal i els voluntaris del CBVCT.

Per accedir a aquestes eines i la guia per utilitzar-les, podeu consultar a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Material d'informació
Descripció

Descripció

Els materials informatius inclouen prospectes, tríptics, postals, revistes, fulletons i d’altres elements informatius que els clients poden prendre lliurement. Els recursos d’informació online es tracten en la secció sobre comunicació.

 

Orientació

Orientació

Quan algú ve al CBVCT per a ser testat pel VIH és un bon moment per posar-lo al dia sobre el tema del VIH, la salut sexual i el benestar general. El temps d’espera és una bona finestra per oferir aquesta informació en diferents formats.

Si disposeu d’informació impresa en formats que els clients poden prendre discretament, s’afavoreix l’adhesió al test, per exemple, postals, targetes de visita amb adreces web etc.

 

 

Adaptació

Adaptació

La informació essencial inclou l’adreça de contacte i els horaris d’obertura del CBVCT, informació sobre serveis relacionats (per exemple, sobre organitzacions comunitàries, centres d’aconsellament, metges, hospitals, etc.). Es poden afegir materials addicionals sobre temes específics (malaties de transmissió sexual, l’ús de drogues/chemsex, sexe segur, PEP, PrEP, hepatitis, salut mental etc.) segons les necessitats de la població clau, i disponibilitzar-vos en les llengües utilitzades localment.

Opcions per a reduir els costos:

  • Distribuïu els materials informatius produïts per d’altres organitzacions.
  • Incloeu la informació detallada al vostre lloc web o en els mitjans de difusió social, i utilitzeu el material imprès només per les targetes de visita amb les adreces.

Per a més detalls, vegeu també la secció sobre comunicació.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

L’eina de revisió per la millora de la qualitat QIP conté una secció sobre informació i comunicació avaluada per un revisor.

Consulteu el toolkit inclòs en l’eina Participatory Quality Development (PQD) per a implicar la població clau en temes sobre informació i els materials utilitzats (per exemple, com dirigir un grup focal).

Ambdues eines estan disponibles a www.quality-action.eu.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Serveis CBVCT
Recursos materials
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció