Aconsellament i derivació a l’atenció sanitària

 

L’aconsellament i la derivació a l’atenció és un dels components centrals del CBVCT. Ambdues intervencions tenen també un efecte a nivell de salut pública en recolzar comportaments protectors de la salut i disminuint el risc general d’infecció a nivell poblacional. Són punts pivotals de la presa en càrrec contínua de la infecció del VIH. Idealment, una persona amb el VIH ha de ser diagnosticada tan aviat com sigui possible, referida als centres especialitzats de tractament del VIH, retingut en aquest centre, rebre el tractament antiretroviral i assolir l’estat de supressió viral.

Aconsellament

Enllaç amb el tractament