Aconsellament i derivació a l’atenció sanitària

Enllaç amb el tractament

L’enllaç amb el tractament garanteix que els clients amb un nou diagnòstic rebin tots els beneficis possibles del tractament tan aviat com sigui possible. El lloc de diagnòstic és primordial, ja que per a algú recentment diagnosticat del VIH pot ser difícil que s’encarrili vers els serveis de tractament especialitzats si aquesta connexió no es realitza d’una manera recolzada

L’enllaç amb el tractament és un dels punts més importants de les activitats del CBVCT, i els serveis són valorats segons el rendiment que tinguin en aquest aspecte. El paper que tenen en promocionar serveis de test del VIH accessibles per a les poblacions clau ha de ser complementat amb la derivació efectiva d’aquells amb un test reactiu o positiu cap al tractament mèdic del VIH. Els CBVCT amb dades de seguiment disponibles tenen una taxa de derivació efectiva que oscil·la entre el 90% – 100%. És important que es trobi la manera de documentar aquesta part del recorregut del pacient.

També s’apliquen aquests conceptes a qualsevol client amb d’altres necessitats de salut o socials que es refereixin a serveis addicionals, independentment del resultat del test.

Aspecte El vostre CBVCT té això disponible? Disposa de guies, polítiques, plans, procediments, contractes o acords estàndards? Està adaptat a les necessitats i condicions locals? Funciona com estava previst? Acció
Seguiment de la derivació
Descripció

Descripció

El seguiment inclou qualsevol contacte que el CBVCT realitzi amb el client després dels processos d’aconsellament i test. La derivació significa posar a disposició del client serveis ulteriors o addicionals a través d’un altre proveïdor. Els mètodes de derivació inclouen des de proporcinar informació sobre els serveis disponibles fins determinar cites concretes o fins i tot acompanyar-hi el client personalment.

 

Orientació

Orientació

Per tal que la derivació sigui reeixida, el CBVCT ha de tenir cura dels següents passos:

 • Preneu nota, percaceu i identifiqueu les necessitats del client (per exemple, durant l’aconsellament)
 • Discutiu aquestes necessitats i les opcions de derivació amb el client
 • Informeu-vos sobre els serveis rellevants i seleccioneu el més apropiat i recomaneu-lo al client
 • Connecteu el client amb el servei de referència.

Els serveis bàsics de derivació que necessita el CBVCT inclouen:

 • Serveis pel test confirmatori i/o serveis de laboratori (si és que no es duen a terme en el mateix local)
 • Centres especialitzats de tractament del VIH
 • Centres especialitzats de tractament de les ITS
 • Centres especialitzats de tractament de les hepatitis virals
 • Centres mèdics generalistes (assistència primària)
 • Serveis de Salut Mental
 • Serveis sobre consum de drogues i alcohol
 • Serveis socials
 • Serveis legals

La derivació significa quelcom més que tenir disponible la informació sobre on poden els clients accedir a serveis suplementaris. La derivació serà més reeixida si el servei de referència està al cas del CBVCT i que els clients poden ser-ne referits.

Fins i tot és millor si el personal del CBVCT i del servei de referència es coneixen personalment, de manera que puguin determinar cites pels seus clients o fins i tot puguin oferir d’acompanyar-los durant la seva primera cita.

Trobeu les troballes i recomanacions principals de Vínculo a la cura a la Guia pràctica del VIH de EURO HIV EDAT WP 6 Practical Guide FINAL.

 

Adaptació

Adaptació

Els mecanismes de derivació han d’adaptar-se a la forma en que s’ofereix el servei del CBVCT, les necessitats del client, la disponibilitat de serveis de referència adequats i de la capacitat del client per accedir-hi.

Per exemple, un CBVCT que ofereixi el test ràpid del VIH en un bar gai amb un aconsellament mínim pot oferir la derivació a d’altres serveis a través de targetes de presentació o tríptics amb la informació del centre de referència, o bé determinant una cita a les instal·lacions del CBVCT per a dur a terme amb el client un procés de derivació i avaluació de les necessitats més aprofundit.

Si el local on està el CBVCT disposa de serveis més globals que incloguin la discussió pre i post test, es poden dur a terme les cites immediatament, per exemple si es col·labora amb proveïdors de salut mental o sobre l’ús de drogues i alcohol en el mateix temps i espai. Si el CBVCT disposa d’una component basada en l’acompanyament, un voluntari convenientment format pot acompanyar els clients a les seves cites si necessita aquesta assistència.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La reflexió sobre les fonts i mecanismes de derivació que utilitza el CBVCT pot ser una part de la millora estructurada de la qualitat, per exemple, fent una reunió sobre aquest tema cada any o, com a mínim, cada dos anys. És millor que tot el personal rellevant (aconselladors voluntaris/assalariats, formadors, gestors) hi participi i que estiguin disponibles les opinions i informacions dels clients i dels socis dels centres de referència per alimentar aquest procés. Aquest tipus de discussió reflexiva també es pot utilitzar per adaptar les fonts i els mecanismes de derivació als canvis de la població clau i de les seves necessitats, així com als canvis que puguin experimentar els serveis de referència.

El mètode ‘Enquiries and Concerns Register‘ del PQD (Participatory Quality Development, les instruccions guiades esta disponibles a www.quality-action.eu) pot ser utilitzat per a recollir i analitzar la informació sobre les necessitats de serveis de derivació dels clients.

La qualitat global del servei, des de la perspectiva dels clients, depèn no només de la qualitat del CBVCT i dels seus mecanismes de derivació, sinó també de la qualitat dels serveis als quals són referits. Això només es pot enfocar com a part d’un procés ampliat de millora de la qualitat en el que participin tots els proveïdors de serveis rellevants que donen resposta a la població clau particular i a les seves necessitats.

L’eina Shift (disponible a www.quality-action.eu) és una eina exhaustiva per assessorar la millora de la resposta global al VIH en una regió o país concret. L’estratègia utilitzada pel sistema utilitzat pel projecte W3 a Melbourne, Austràlia (disponible a www.w3project.org.au) ofereix una altra opció per a desenvolupar la qualitat en llocs on els programes individuals – especialment els basats en l’acompanyament de parells (peer-based) – interactuen amb d’altres proveïdors de serveis en un entorn canviant i dinàmic.

 

PLA D'ACCIO

PLA D'ACCIO

Aquest Pla d’Acció t’ajuda a treballar directament en els ítems identificats com a prioritaris (camps groc i/o vermells a la Llista de Verificació). Intenta que les accions incloses a la llista siguin el més específiques les accions que siguin el més específiques possible. Pots descarregar els plans d’acció acabats per a cada secció com un arxiu xlsx i imprimir després. Els Plans d’Acció constitueixen la base per a la teva posterior planificació, implementació i avaluació.

El Pla d’Acció mostra una seqüència de passos a seguir, o activitats a realitzar per a què una estratègia tingui èxit. El Pla d’Acció té quatre elements principals: (1) què es farà (tasques específiques), (2) qui (responsabilitat), (3) quan (calendari) i (4) com es monitorarà la implementació de les tasques.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Enllaç amb el tractament
Descripció

Descripció

Enllaçar el client amb un resultat reactiu o amb un nou diagnòstic del VIH als serveis de tractament significa garantir que el client rep l’assessorament, consell i accés al tractament i cura de la infecció del VIH.

 

Orientació

Orientació

Hi ha l’enllaç intern al tractament (per exemple, el test confirmatori dut a terme a la pròpia instal·lació, el sistema “buddy”, el seguiment de les cites d’aconsellament, el servei de recordatori per fer-se el següent test, etc.) i l’enllaç extern al tractament (per exemple, el test confirmatori extern, la derivació a la clínica pel tractament del VIH, derivacións a d’altres serveis), segons el resultat del test i les necessitats del client, per exemple:

 • Resultats no-reactius: oferiu al client el servei de recordatori per dur a terme el següent test rutinari
 • Resultat reactiu: test confirmatori, enllaç amb el servei de tractament del VIH
 • Diagnòstic del VIH: enllaç amb el servei de tractament del VIH
 • Derivació a serveis addicionals, per exemple serveis sobre abús de drogues i alcohol, serveis de salut mental (vegeu també la secció sobre seguiment i derivació)
 • Connexió amb els recursos comuniatris, per exemple metges amigables amb comunitat HSH, grups comunitaris i xarxes socials

L’enllaç dels clients amb un nou diagnòstic del VIH vers la presa en càrrec especialitzada és una forma especial de derivació que necessita ser planificada i establir relacions formals amb els serveis clínics per a que funcioni bé.

Els acords formals, com els memoràndums d’entesa entre els CBVCT i els proveïdors de tractament i cura del VIH poden especificar com treballaran i donaran servei conjuntament en base a avaluacions i renegociacions regulars. El seguiment del resultat final de les derivacións és una font important d’informació pels CBVCT i ajuda a assessorar si el sistema de derivació funciona. Les derivacións acomplertes són un indicador important per la monitorització i avaluació.

 

Adaptació

Adaptació

El seguiment ha de ser adaptat a la capacitat del CBVCT i les preferències del client. Si, per exemple, existeix un sistema de recordatori per al següent test, el client ha de consentir que s’utilitzi. Aquests tipus de procediments han de tenir en compte les lleis i regulacions nacionals sobre protecció de dades.

El test confirmatori pot ser part de la derivació als serveis clínics o bé dut a terme a domicili. Per exemple, el Checkpoint de Barcelona utilitza la PCR (càrrega viral) per a realitzar el test confirmatori, que pot ser utilitzat a les mateixes instal·lacions el mateix dia (el test pren aproximadament uns 90 minuts). Així s’alleuja l’estrés d’haver d’anar a un altre lloc i esperar una setmana pel resultat.

Segons la disponibilitat de tractament especialitzat del VIH, el CBVCT pot treballar estretament amb un proveïdor específic per a garantir que els serveis d’aquest proveïdor siguin culturalment apropiats i accessibles a la població clau o fins i tot que ofereixin serveis de tractament al mateix CBVCT. Això pot incloure que infermeres del centre de tractament del VIH treballin al checkpoint, proporcionant així un enllaç personal directe amb els serveis clínics.

Una altra possibilitat és mostrar als clients amb un resultat reactiu una fotografia del personal del centre de tractament (per exemple, “aquesta és la persona que tindrà cura teva a la clínica de VIH. I pots dir ‘sóc aquí per a trobar-me amb la infermera xxx’ en el moment que arrivis”), i donar-li aleshores una targeta de presentació per la seva primera cita.

Alguns CBVCT ofereixen serveis per a turistes, d’altres no. Per un costat, el finançament pot ser limitat a clients locals (especialment en contexts amb pocs recursos), i també posa problemes a l’hora d’enllaçar-los amb el tractament. Per un altre costat, és evident que els HSH sovint viatgen arreu d’Europa a la recerca de sexe, i si el CBVCT forma part d’una xarxa Europea el personal pot proporcionar un enllaç efectiu al tractament entre els diferents països.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La qüestió sis de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT es focalitza específicament en l’enllaç amb el tractament. Pensar com millorar el seguiment i l’enllaç al tractament pot ser part de la millora estructurada de la qualitat (podeu trobar més eines a www.quality-action.eu), per exemple, durant una reunió especial d’equip sobre aquest tema cada any o com a mínim cada dos anys. És millor que tot el personal rellevant (aconselladors voluntaris o assalariats, formadors, gestors) participi i que l’opinió dels clients i dels socis externs estigui disponible per alimentar aquest procés (utilitzeu per exemple el ‘Rapid Assessment‘ o el ‘Focus Group‘ del toolkit PQD, disponible a www.quality-action.eu) i que inclou també instruccions guiades). Les discussions de reflexió poden donar lloc a l’adaptació del seguiment i l’enllaç al tractament.

La qualitat global del seguiment i l’enllaç al tractament no només depèn de la qualitat del mecanisme de derivació del CBVCT, sinó també de la qualitat dels serveis als quals es refereix el client. Per tant, només es pot abordar com a part d’una millora de la qualitat col·laborativa o d’un procés de planificació amb la participació dels proveïdors de referència rellevants que donen resposta particular a la població clau i a les seves necessitats.

L’eina Shift disponible a www.quality-action.eu és una eina exhaustiva per abordar la millora de la resposta global al VIH en una regió o país concret, incloent la connexió pivotal del test amb l’enllaç amb el tractament. L’estratègia del sistema utilitzat pel projecte W3 a Melbourne, Austràlia (disponible a www.w3project.org.au) ofereix una altra opció per al desenvolupament de la qualitat en llocs on els programes individuals – especialment els basats en companys/iguals – interactuen amb d’altres proveïdors de serveis en un entorn constantment canviant i dinàmic.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Suport individual
Descripció

Descripció

Són les dades que permeten traçar el progrés i l’èxit de l’enllaç de clients individuals amb resultat reactiu cap a serveis d’atenció així com la taxa global d’enllaç al tractament dels clients en el CBVCT.

 

Orientació

Orientació

Les persones de suport entenen que factors com la sexualitat, gènere, status migratori, diversitat cultural i lingüística, edat i discapacitat augmenten la vulnerabilitat, i ofereixen un recolzament fet a mida, particularment a clients amb un nou diagnòstic de la infecció del VIH.

Companys entrenats duen sovint a terme aquest paper com a part del sistema “buddy”. Això significa que els clients són aparellats amb una persona que té suficient coses en comú (per exemple, status respecte al VIH, sexualitat, llenguatge, edat, etc.) per a que puguin bastir la confiança mútua ràpidament, i que a més tinguin suficient experiència per aconduir el client.

El recolzament individual pot incloure:

 • Escoltar les preocupacions del client
 • Oferir exemples de la seva pròpia història personal i experiència per a trencar amb l’aïllament i potenciar l’autoconfiança
 • Donar assistència pràctica, per exemple per a trobar serveis, omplir formularis
 • Acompanyar el client a les cites
 • Recordar al client quines són les seves fites, decisions, cites
 • Preguntar al client sobre la seva experiència (per exemple, a l’hora de donar a conèixer el seu status a d’altres, durant les cites mèdiques).

Les persones de suport complementen el rol del responsable de realitzar el test i les converses d’aconsellament, on un recolzament addicional garantirà que les fites de l’atenció contínua puguin ser assolides, especialment l’enllaç i retenció al tractament o el test de seguiment per aquelles amb més risc.

 

Adaptació

Adaptació

Una funció addicional és proporcionar suport individual a clients vulnerables. No tots els CBVCT tenen la capacitat de formar i disponibilitzar persones de suport per als clients més vulnerables. Si un client individual necessitat un recolzament addicional, aquest el pot donar una altra organització o servei – sense que sigui necessàriament específica de l’àmbit del VIH. Una combinació de recolzament individual i de derivació pot respondre a les necessitats dels clients.

Opcions per a reduir els costos:

 • Utilitzeu el mateix grup de voluntaris per a dur a terme el test i proporcionar suport individual quan sigui necessari.
 • Negocieu la derivació a serveis basats en la comunitat adients o proveïdors de serveis socials per a recolzar els clients particularment vulnerables, per exemple segons la sexualitat, migració, llenguatge, edat, etc.

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

El mètode ‘Enquiries and Concerns Register‘ del PQD (Participatory Quality Development, les instruccions dirigides estan disponibles a www.quality-action.eu) pot ser utilitzat per a recollir i analitzar la informació sobre les necessitats de suport dels clients.

La reflexió sobre el sistema de suport individual que el CBVCT utlitza pot ser part de la millora estructurada de la qualitat, per exemple, fent una reunió sobre aquest tema cada any o, com a mínim, cada dos anys. És millor que tot el personal rellevant (aconselladors voluntaris/assalariats, formadors, gestors) hi participi i que estiguin disponibles les opinions i informacions dels clients per alimentar aquest procés.

Les eines per la millora exhaustiva de la qualitat per a projectes de prevenció i promoció de la salut, com la Succeed i QIP, ambdues disponibles a www.quality-action.eu, inclouen seccions sobre l’avaluació de necessitats i recursos disponibles per donar resposta a les necessitats identificades.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Enllaç amb les dades de tractament
Descripció

Descripció

Són les dades que permeten traçar el progrés i l’èxit de l’enllaç de clients individuals amb resultat reactiu cap a serveis d’atenció així com la taxa global d’enllaç al tractament dels clients en el CBVCT.

 

Orientació

Orientació

Alhora que no és evident que el CBVCT, com a servei que fa la derivació, pugui obtenir la retroalimentació sobre l’èxit dels seus esforços per tal de relligar-los cap a l’atenció especialitzada del VIH, disposar d’aquestes dades és essencial per a monitoritzar el seu èxit. Un dels indicadors centrals de la xarxa COBATEST és “Proporció de clients amb el test positiu del VIH al CBVCT que han estat enllaçats amb l’atenció sanitària”.

La inclusió en els acords amb els serveis clínics (per exemple en un memoràndum d’enteniment) sobre com aquestes dades poden ser porporcionades al CBVCT, pot ajudar a monitoritzar aquest indicador.

Els indicadors específics suggerits pel COBATEST són:

 • Entrada a l’atenció sanitària o al seguiment per part d’un especialista en VIH o en una unitat de VIH durant els tres mesos després del diagnòstic del VIH al servei de CBVCT
 • L’enllaç va ser facilitat pel servei de CBVCT

 

Adaptació

Adaptació

Els procediments exactes per a reunir aquestes dades han d’estar adaptat als factors locals, com:

 • Si s’utilitzen sistemes amb identificadors únics al CBVCT i als serveis clínics (per tal de mantenir confidencial la informació personal del client relacionada amb l’enllaç a l’atenció mèdica)
 • Qui monitora l’enllaç amb l’atenció clínica, els serveis clínics, els serveis de test o ambdós
 • Requeriments regionals o nacionals sobre la informació de dades

Per a demostrar que l’enllaç funciona i identificar-ne les esquerdes, és important trobar una manera de monitoritzar l’enllaç a l’atenció dels clients que han estat primàriament diagnosticats al CBVCT amb els sistemes existents de recollida de dades.

Les dades poden ser recollides de laboratoris i hospitals verificant els llistats d’identificadors únics en intèrvals regulars (posant la pregunta “quants d’aquests identificadors han aparegut en el vostre sistema d’atenció durant aquest període?”). No és necessari utilitzar cap nom, pel que la confidencialitat queda preservada.

Si els acords de confidencialitat i el consentiment informat del client ho permeten, pot ser possible de verificar amb el personal del centre de tractament si un client en particular ha estat enllaçat a l’atenció de forma satisfactória i fer el seguiment d’aquest client si és necessari. És possible demanar als clients el seu assentiment per aquest tipus de seguiment de suport després d’un test reactiu.

Link: AIDES Linkage to care data form

 

Millora de la qualitat

Millora de la qualitat

La reflexió sobre com són recollides les dades d’enllaç a l’atenció, analitzades i informades pot ser part de la millora estructurada de la qualitat (les eines estan disponibles a www.quality-action.eu), per exemple, fent una reunió sobre aquest tema cada any o, com a mínim, cada dos anys. És millor que tot el personal rellevant (aconselladors voluntaris/assalariats, formadors, gestors) hi participi i que estiguin disponibles les opinions i informacions dels socis externs (per exemple, els serveis clínics) per alimentar aquest procés. Les discussions reflexivas poden aleshores permetre d’adaptar el seguiment i l’enllaç a l’atenció mèdica.

L’eina Shift disponible a www.quality-action.eu és una eina exhaustiva per assessorar i millorar la resposta global al VIH en una regió o país determinat, incloent la recollida de dades, els sistemes de monitorització i elaboració d’informes. Les estratègies dels sistemes utilitzats pel projecte W3 a Melbourne, Austràlia (disponible a www.w3project.org.au) ofereix una altra opció per a desenvolupar la qualitat en llocs on els programes individuals – especialment els basats en els compays/iguals (peer) – interactuen amb d’altres proveïdors de serveis en un entorn en constant canvi i dinàmic.

 


→ Copia al Pla d'Acció
Imprimeix la Checklist

Pla d'Acció

Aconsellament i derivació a l’atenció sanitària
Enllaç amb el tractament
AspecteQuè es ferà?Qui ho ferà?Quan?Com ho monitorarem?
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Si us plau, copia el teu ítem des de la Check-list anterior
Imprimeix el Pla d’Acció