Millora de la qualitat i innovació

Millora de la qualitat

Please visit the English page on innovation for updated content.

La millora de la qualitat no és el mateix però complementa la monitorització i l’avaluació. La millora estructurada de la qualitat significa reflexionar en totes les fases i aspectes d’un projecte o intervenció per tal d’identificar les àrees susceptibles de millora. Monitorar i avaluar les dades i els resultats permet informar sobre la millora de la qualitat.

La millora de la qualitat formalment identifica, implementa i avalua estratègies per a maximitzar el potencial d’una activitat, incloent l’augment de la seva capacitat per assolir i excedir els estàndards de qualitat. Es pot utilitzar en qualsevol estadi d’una activitat i té sempre per propòsit la millora, independentment del punt de sortida.

Pot incloure la garantia de la qualitat, que monitora formalment la qualitat dels serveis i activitats segons els estàndards (si aquests existeixen), inclou la revisió, la identificació dels problemes i les accions correctives. Els processos de garantia de la qualitat són particularment adients per a components estandarditzats i rutinaris, com els procediments mèdics i clínics.

L’efectivitat pot ser maximitzada si es posa una atenció específica no només en “fer les coses de forma correcta”, sinó en “fer les coses correctes bé”. Té per propòsit garantir que les decisions sobre què cal fer i quins mètodes utilitzar siguin basades en la millor evidència, coneixement i experiència disponibles, i que les activitats escollides siguin planificades, implementades, monitoritzades i avaluades per a maximitzar el seu efecte potencial.

La millora de la qualitat posa en relleu allò que ja esteu fent bé, reforçant la motivació i la moral. Anima als equips a reflexionar sobre el CBVCT en conjunt i utilitza la participació de les parts interessades i actors rellevants addicionals per a identificar àrees de millora i innovació i plasmar-les en fets concrets i passos pràctics.

L’ús d’eines estructurades per la millora de la qualitat en un ambient segur que permeti l’autoreflexió, i amb la participació de tots els actors rellevants per incrementar la diversitat de perspectives, pot produir una perspicaç i inesperada comprensió i millores innovadores i creatives.

Aquí teniu algunes qüestions clau per a començar amb una millora estructurada de la qualitat:

 • Es disposa criteris de qualitat o estàndars disponibles pel treball?
 • Es disposa d’exemples de bones pràctiques?
 • Necessitem d’una eina que ens ajudi a reflexionar sobre el nostre treball?
 • Necessitem assistència tècnica per a introduir pràctiques de millora de la qualitat?

Les eines estructurades per la millora de la qualitat en forma de qüestionaris i guies facilitadores, incloent una eina de selecció de guia i recursos d’aprenentatge online, estan disponibles a www.qualityaction.eu. És millor començar gradualment, per exemple utilitzant una secció d’una d’aquestes eines en una reunió d’equip, creant un espai per l’autoreflexió sense por al blasme o la humiliació i on totes les idees i perspectives siguin respectades. Si es té una experiència positiva de la millora de la qualitat i hom s’adona dels beneficis del seu propi treball, amb més probabilitats s’implicarà tothom en l’ús de la totalitat de l’eina la propera vegada.

Podeu trobar estudis de casos en una base de dades oberta documentats pels equips que els varen dur a terme, incloent els CBVCT, a www.qualityaction.eu. Hi ha una xaxa de treball Europea de formadors i facilitadors experimentats en la millora de la qualitat i en l’ús de les eines, que poden proporcionar assistència tècnica i consell per facilitar la implicació en la millora de la qualitat.

Innovació i expansió

La qüestió tretze de la graella d’autoavaluació del Euro HIV EDAT Euro HIV EDAT Self-evaluation Grids es focalitza específicament en el desenvolupament de capacitats addicionals i la integració de noves eines de prevenció.

Activitats de millora de la qualitat estructurada – o qualsevol pràctica en que s’hi veu reflectida – resulten no solament en passos pràcics per a millorar les operacios, si no sovint també per identificar barreres que van més ennlà del control immediat dels CBVCT i que per tant es converteixen en temes d’advocacia.

Si s’inclou un ample ventall de perspectives, es poden posar en evidència necessitats no satisfetes i mancances en la provisió del servei que el CBVCT podria omplir expandint el seu focus més enllà de les activitats nuclears de test, aconsellament, informació i derivació.

Expansió de les activitats

El CBVCT pot considerar d’estendre les seves activitats en àrees de:

 • Cobertura (afegint serveis de proximitat o atenyent a noves subpoblacions).
 • Accessibilitat (per exemple, canviant o ampliant les hores d’obertura).
 • Tests addicionals (per exemple, oferint tests de detecció exhaustiva de ITS).
 • Treball de reducció de danys/prevenció per a usuaris de chemsex (grups de discussió, grups de recuperació de recaigudes, aconsellament individual, derivació, intercanvi de xeringues).
 • Serveis mèdics addicionals (per exemple proveint d’un servei d’atenció mèdica general amigable pels HSH).
 • Serveis psicològics addicionals (per exemple oferint aconsellament, treball de grup, tutorització, etc.)
 • Xarxes de treball (per exemple referint a inicitatives de la comunitat GLBTIQ).

Profilaxi pre-exposició (PrEP)

La PrEP, la presa regular o intermitent de medicació antiretroviral en persones VIH negatives per a prevenir-ne l’adquisició, s’està convertint en una pedra angular de la prevenció del VIH, especialment en poblacions clau amb un risc elevat d’adquisició del VIH. A França, el PrEP s’ofereix ja a tothom que ho necessiti.

Estan en marxa discussions sobre com i on s’ha de proporcionar el PrEP en molts altres països Europeus, i hi ha forts arguments que recolzen que els CBVCT, com a serveis basats en la comunitat per a HSH, estan molt ben posicionats per a jugar un paper central a l’hora de proveir accés al PrEP. El Checkpoint de Barcelona argumenta les següents raons:

Perquè un centre comunitari per a distribuir el PrEP?

 • Les persones VIH negatives no acostumen a anar als hospitals.
 • És més fàcil parlar sobre sexualitat entre iguals, sobre (no) usar condons i la percepció i reducció de risc.
 • Els deu anys d’experiència amb el test ràpid del VIH i la derivació a l’atenció.
 • Realitza la promoció regular del test per a persones amb el risc més elevat (4 vegades a l’any).
 • Disposa de les noves tecnologies per a obtenir resultats ràpids per la determinació de la càrrega viral.
 • El cribratge de ITS (Sífilis, NG, CT, HCV) ja està implementat.
 • Col·labora a llarg termini amb clíniques i metges especialitzats en VIH.
 • Experiència en la preparació del pacient per l’adherència al tractament.
 • Ofereix activitats de proximitat comunitàries de promoció del coneixement i informació sobre el PrEP.

(Font: bcn Checkpoint)

Auto-mostreig i autodiagnosi

El mostreig i les autocontrols estan disponibles en més i més països europeus. En alguns països són una part crucial per a majors taxes de prova entre els MSM. Consulteu les recomanacions del Workpackage 9.1 des de l’Euro HIV-EDAT per obtenir més informació.

Les recomanacions es poden trobar aquí: Recomanacions sobre auto-assaig i auto-mostreig (anglès)

Swab2know per Euro HIV EDAT va ser una intervenció pilot per avaluar l’acceptabilitat i la viabilitat d’una intervenció de divulgació per al VIH entre el MSM i els immigrants i es va implementar la comunicació en línia dels resultats de les proves en 6 països europeus (Bèlgica, Espanya, Portugal, Dinamarca, Romania i Eslovènia ). Es van desenvolupar dos llocs web als resultats de les proves de lliurament i al càlcul de postproveses (www.swab2know.eu i www.lapruebaencasa.com). Es van traduir a les llengües dels països participants. Es va desenvolupar un manual d’implementació per a una estratègia integrada per a proves de VIH mitjançant CBVCT, tècniques de difusió i web. Està disponible a: Swab2know: Manual per al desenvolupament i implementació d’un enfocament de proves de VIH mitjançant estratègies de presa de coneixement i de presa de casa i comunicació en línia dels resultats de les proves del VIH.

Recursos addicionals

Qualsevol extensió innovadora del focus d’operacions del CBVCT pot necessitar de recursos addicionals. Aquests recursos depenen que se’n faci un bon ús que justifiqui el finançament suplementari, recolzat alhora en l’evidència local.

La documentació correcta dels processos participatius i l’ús de les dades per les activitats de monitorització i avaluació poden produir evidències corroboradores basades en la pràctica. Això pot ajudar a la recerca general epidemiològica o social i a fer evidents les necessitats holístiques en l’àmbit de la salut que són localment rellevants pels HSH.