Îmbunătățirea calității

Atunci când stakeholderii folosesc instrumente structurate de îmbunătățire a calității (a se vedea www.quality-action.eu), de multe ori identifică zone de îmbunătățire care se află în afara influenței directe a organizației sau a proiectului, deoarece acestea depind de politici, regulamente, atitudini sociale și de alți factori externi.

Faptul că aceste subiecte apar în urma unor procese colective de reflectare indică relevanța și prioritatea acestora pentru advocacy.