Liste de verificare, instrumente de orientare și planuri de acțiune

Fiecare capitol al toolkit-ului are următoarele elemente

  1. Descriere: definește subiectul și, în linii mari sau restrâns, modul în care se va discuta
  1. Liste de verificare: acestea servesc drept o evaluare a dimensiunii în care deja acoperiți respectivul subiect. Ele utilizează același set de întrebări pentru a evalua fiecare subiect. Lista de verificare conține link-uri de îndrumare și consiliere pentru îmbunătățirea unui anumit aspect. De asemenea, vă permite ca la sfârșitul fiecărei secțiuni să notați acțiunile de îmbunătățire pe care v-ați decis să le luați cu privire la un plan de acțiune.

Indicați răspunsul la fiecare întrebare alegând verde pentru DA, galben pentru PARȚIAL și roșu pentru NU. Dacă observați că o întrebare nu se aplică, o puteți lăsa necompletată, dar vă recomandăm să vă notați motivele.

În cazul în care alegeți galben sau roșu, este un indiciu că puteți îmbunătăți acest punct. Cu cât lista de verificare se oprește mai la stânga sau cu cât sunt mai multe răspunsuri roșii sau galbene, cu atât mai urgentă nevoia de a le îmbunătăți.

Puteți găsi informații, îndrumare și instrumente pentru a îmbunătăți răspunsul dumneavoastră urmând link-urile.

În cazul în care vă decideți asupra acțiunilor, notați-le în spațiul din ultima coloană și faceți clic pentru a le transfera în planul de acțiune.

Așa arată listele de verificare:

Item Exista la nivelul  CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Item 1 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Descriere

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îndrumare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Adaptare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

Notați acțiunile aici

 

Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

Item 2 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Descriere

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îndrumare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Adaptare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

Notați acțiunile aici

 

 

Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

Item 3 Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Descriere

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îndrumare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Adaptare

Clic aici pentru a selecta verde, galben sau roșu

 

Clic aici pentru link către Îmbunătățirea calității

Notați acțiunile aici

 

 

Clic aici pentru a vă transfera către Plan de acțiune

  1. Îndrumare și instrumente: aceste secțiuni apar numai dacă faceți clic pe link-urile din listele de verificare. Ele oferă informații detaliate și Instrucțiuni pentru fiecare item și exemplu din practica CBVCT. Acestea pot să conțină următoarele:
  • O explicație, inclusiv prezentarea unor puncte de vedere contradictorii sau a unor dezbateri curente
  • Îndrumare către experți și către documente de bună practică
  • Indicații pentru adaptarea la nivel local a ceea ce este esențial și ceea ce poate fi adaptat, inclusiv exemple și, dacă este cazul, opțiuni pentru reducerea costurilor
  • Template-uri simple pe care le puteți adapta și utiliza în CBVCT-urile dumneavoastră
  • Recomandări pentru metode de îmbunătățire a calității și instrumente adecvate pentru respectivul item.
  1. Planul de acțiune: un tabel care rezumă în mod automat acțiunile pe care le notați în ultima coloană a listei de verificare. Acesta include întrebări de planificare pentru a le face mai ușor de integrat în managementul operațional de zi cu zi.
Item Ce se va face? Cine o va face? Când? Cum vom monitoriza asta?
(Transferat din lista de verificare)

Puteți completa planul de acțiune și apoi să îl salvați sau imprimați sau îl puteți salva sau imprima acum și să completați mai târziu.