Utilizarea toolkit-ului pentru asigurarea calității

Subiectele toolkit-ului și elementele din fiecare listă de verificare formează un standard de bază pentru operarea unui CBVCT în Europa, în conformitate cu practicile curente și opiniile experților din domeniu. Prin urmare, puteți utiliza toolkit-ul ca un instrument general de asigurare a calității.

Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unele standarde și instrumente de asigurare a calității se pot aplica numai anumitor aspecte ale funcționării CBVCT, cum ar fi controlul infecției, gestionarea datelor, distrugerea deșeurilor etc. Acestea variază în funcție de reglementările locale și acest toolkit nu înlocuiește obligațiile legale pe care trebuie să le respectați ca operator al unui centru CBVCT.

Dacă doriți să utilizați acest toolkit pentru asigurarea calității, punctele „Mediul de operare”, „Servicii CBVCT” și „Consilierea și conectarea la servicii” trebuie neapărat să fie incluse într-o evaluare inițială. Puteți să adăugați restul mai târziu, pentru o evaluare mai cuprinzătoare.

Acest toolkit nu a fost conceput sau validat pentru oferirea unui rating de calitate, dar răspunsurile din listele de verificare indică dacă CBVCT-ul prezinta premisele pentru furnizarea unui serviciu de calitate:

  • Dacă răspunsurile dumneavastră sunt verzi în prima coloană („Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră?”) și verde sau galben în a doua („Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat?”), este o indicație că CBVCT-ul este capabil să funcționeze la nivelul calității de bază.
  • Dacă răspunsurile sunt verzi în primele două coloane și verde sau galben în a treia („Este adaptat la condițiile locale?”), este o indicație că CBVCT-ul dvs. acoperă elementele de bază ale unui serviciu de calitate și are potențialul de a ajunge la populația cheie și a îndeplini obiectivele.
  • Un răspuns roșu în prima coloană („Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastă?”) indică faptul că o componentă de bază a unui CBVCT lipsește. Un răspuns roșu în a doua („Există un standard documentat, ghid, politică, plan, procedură, contract sau acord?”) sau în a treia coloană („Este adaptat la condițiile locale?”) indică faptul că o componentă nu are o bază suficient fundamentată sau că nu se potrivește contextului local pentru a funcționa corect.

În afară de Ghidul de auto-evaluare al Euro HIV EDAT, există instrumente mai cuprinzătoare de asigurare și îmbunătățire a calității pentru a verifica calitatea CBVCT-ului dvs. ca intervenție de prevenire a HIV. Puteți utiliza instrumentul Succeed pentru auto-evaluare sau instrumentul QIP pentru o evaluare externă, care include recomandări ale unor recenzori experți. Puteți găsi ambele instrumente, inclusiv informații suplimentare și resurse de învățare on-line pe www.quality-action.eu.

Vă rugăm să consultați, de asemenea, „îmbunătățirea calității și inovație” pentru detalii.